Najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy

Oferujemy kompleksowe usługi księgowe już na etapie rejestracji firmy. Doradzamy przy wyborze optymalnej formy prawnej dla zakładanej działalności oraz pomagamy przy sporządzaniu umów lub statutów istotnych dla rozliczeń podatkowo-księgowych. Załatwiamy za klientów formalności rejestracyjne.

Oferujemy kompleksowe doradztwo w kwestiach prawnych i organizacyjnych, jak również przeprowadzamy wszelkie czynności związane z przygotowaniem koniecznej dokumentacji i przekazaniem jej odpowiednim instytucjom. Nasze biuro wyręcza klientów w kontaktach z bankiem, przygotowując i dostarczając przelewy bankowe, uzyskuje konieczne zaświadczenia z urzędów, wypełnia dokumenty kredytowe. Na bieżąco udzielamy porad i informujemy o znaczących zmianach przepisów.

Czytaj więcej

Nasze atuty

 • Certyfikat Ministra Finansów
 • Pełna odpowiedzialność
 • Obowiązkowe ubezpieczenie
 • Wszelkie księgowania prowadzone są w zgodzie z obowiąązującym prawem jednak zawsze w interesie klienta
 • Kompleksowe usługi
 • Elastyczne stawki rozliczeniowe
 • Profesjonalny personel księgowy
 • Reprezentacja przed organami
 • Pomoc podczas kontroli
 • Dojazd do klienta w cenie
 • Otwartość na potrzeby Klienta

 • Spółki prawa handlowego

  Spółki prawa handlowego


  Spółki Akcyjne
  Spółki z o.o.
  Spółki Komandytowe
  Spólki komandytowo-akcyjne
  Spółki osobowe

  Spółki osobowe


  Spólki cywilne
  Spólki jawne
  Spólki partnerskie
 • Działalności indywidualne

  Działalności indywidualne


  Ksiązki Przychodów i rozchodów
  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  Najem
  Deklaracje podatkowe

  Deklaracje podatkowe


  Sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych.
  Kontakty i reprezentowanie podatnika przed urzędami podatkowymi oraz ZUS-emi w trakcie kontroli podatkowych.
 • Książki przychodów i rozchodów

  Książki przychodów i rozchodów


  Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT.
  Prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego
  Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
  Sprawozdania

  Sprawozdania


  Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
  Przygotowywanie sprawozdań statystycznych GUS.
  Przygotowywanie sprawozdań dla Narodowego Banku Polskiego.
  Rachunki przepływów pieniężnych
 • Sprawy pracownicze, zusowskie

  Sprawy pracownicze, zusowskie


  Obsługa płacowa.
  Obsługa kadrowa.
  Doradztwo w zakresie Regulaminów Wynagradzania i ZFSS.
  Obsługa i rozliczanie projektów unijnych

  Obsługa i rozliczanie projektów unijnych


  Prowadzenie wyodrębnionych ewidencji projektowych
 • Doradztwo

  Doradztwo


  Przygotowywanie projektów Zakładowych Planów Kont.
  Doradztwo w zakresie ustanowienia Polityki Rachunkowości.
  Doradztwo w zakresie ustanowienia Systemu Obiegu Dokumentów.
  Doradztwo w zakresie Regulaminów Wynagradzania i ZFSS.