Zakres usług

Zakres naszych usług obejmuje:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Prowadzenie rozliczeń na zasadach Książki Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT
 • Sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • Kontakty z urzędami podatkowymi i pomoc w trakcie kontroli podatkowych
 • Przygotowywanie sprawozdań statystycznych GUS
 • Przygotowywanie sprawozdań dla Narodowego Banku Polskiego
 • Rachunki przepływów pieniężnych
 • Analizy centrów kosztowych
 • Rozliczanie Fundacji i Stowarzyszeń
 • Rozliczanie projektów unijnych i dotacji
 • Przygotowywanie projektów Zakładowych Planów Kont
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Doradztwo w zakresie ustanowienia Polityki Rachunkowości
 • Doradztwo w zakresie ustanowienia Systemu Obiegu Dokumentów
 • Doradztwo w zakresie Regulaminów Wynagradzania i ZFSS.

Nasze wartości

Relacje, które tworzymy z naszymi klientami są trwałe i oparte na pełnym zaufaniu, co jest dla nas najlepszą rekomendacją i powodem do dumy.

Zdajemy sobie sprawę z branej na siebie odpowiedzialności i zawsze staramy się działać w jak najlepszym interesie klienta.

Często spotykamy się z tym, że nasi Klienci zwracają się do nas z problemami wymagającymi konsultacji specjalistów spoza branży finansowo-księgowej, czasem też proszą nas o polecenie sprawdzonego prawnika, notariusza lub doradcy podatkowego. W takich sytuacjach możemy powierzyć sprawę jednemu z naszych zaufanych partnerów biznesowych.

Usługi księgowe prowadzimy przy pomocy nowoczesnego oprogramowania komputerowego, zainstalowanego na profesjonalnym serwerze zapewniającym bezpieczeństwo danych.