Informacje o firmie

Nasz zespół składa się z osób kompetentnych, pracowitych - głównie młodych profesjonalistów, otwartych na potrzeby klientów i zaangażowanych w budowanie zasad elastycznej, opartej na zaufaniu współpracy. Profesjonalnie prowadzony, doświadczony dział kadr i płac to duża dogodność zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Oprócz naliczania wynagrodzeń i sporządzania deklaracji do ZUS wyręczymy Państwa we wszelkich obowiązkach związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców naszych usług, oferujemy różnorodny zakres i rozmaite formy współpracy.

Kompleksowa obsługa księgowa, oferowana przez naszą firmę to prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji (ksiąg i rejestrów), wypełnianie deklaracji podatkowych, zeznań i sprawozdań dla celów statystycznych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów.

Obowiązki klienta sprowadzają się do rzetelnego dokumentowania swojej działalności poprzez wystawianie faktur, rachunków, dowodów kasowych oraz przyjmowanie dokumentów związanych z zakupami.

Dokumentacja w uzgodnionych terminach dostarczana jest przez klienta do naszego biura księgowego lub odbierana przez naszego pracownika z siedziby klienta. Termin przekazania dokumentów upływa z reguły 10 dnia następnego miesiąca.

Po sporządzeniu miesięcznych rozliczeń przygotowujemy wydruki ksiąg i rejestrów, wypełniamy deklaracje i dostarczamy je do odpowiednich urzędów drogą elektroniczną z użyciem podpisu kwalifikowanego. Klient otrzymuje pisemne informacje dotyczące sytuacji finansowej firmy. Dokumenty źródłowe i księgi mogą być przechowywane w naszym biurze rachunkowym lub w siedzibie klienta.

Podstawą do zapłaty naszego wynagrodzenia jest faktura, wystawiana co miesiąc po wykonaniu usługi. Gwarantujemy zachowanie poufności wszelkich informacji ujawnionych nam w związku z wykonywaniem umowy. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług.